Naum.pl

Zaimki w języku angielskim

2019-11-07

Witaj, ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o gramatyce w języku angielskim.

Celem cyklu jest jak najlepsze wytłumaczenie zasad i reguł omawianego zagadnienia, a zależy mi na takim podejściu ponieważ te notatki i spisana wiedza przydadzą się również mnie jako, że angielski jest ze mną od lat, ale pewnych reguł zwyczajnie już nie pamiętam. Chcąc pomóc sobie, mam nadzieję, że pomogę również części z was. Artykuły z tej serii mogą być aktualizowane, jeśli uznam, że część opisów można wytłumaczyć w prostszy sposób, lub wiedza jest niekompletna.

Artykuł wyjaśnia zasady i reguły stosowania zaimków w języku angielskim. Photo by Aaron Burden on Unsplash

Dziś zajmę się omówieniem zaimków w języku angielskim.

Spis treści

Wprowadzenie do zaimków w języku angielskim

Zaimek jest taką częścią mowy, do której zalicza się niewielka liczba wyrazów, niemniej jest to grupa bardzo istotna dla konstrukcji zdania. Pozwala wskazywać na osoby, przedmioty itd bez bezpośredniego wymieniania ich nazw.

What the man behind me doing now? - Co mężczyzna stojący za mną teraz robi?
Nothing special. He is standing just like you - Nic specjalnego. Stoi tak jak Ty.

Budowa zaimków

Zaimki mogą być: proste, lub złożone, np.:

Proste Złożone
I, he, she, it myself
my, your, our somebody, anybody, anything
who, this, which everybody
some, each, every another

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe dzielą się na takie, które mogą występować w przypadku podmiotu (I, you, he, she, it, we, they) i dopełnienia (me, you, him, her, it, us, them)

Przypadek podmiotu Przypadek dopełnienia
She is pretty. Can I go with him to the theatre?
They are taller than their parents. Do you know them?

Zaimki dierżawcze

W języku angielskim występują dwa rodzaje zaimków dzierżawczych: przymiotne i rzeczowne. Jaka jest miedzy nimi różnica?

  • przymiotne występują jako wyraz przy rzeczowniku (czyli piszemu go łącznie z rzeczownikiem)
  • rzeczowne zastępują rzeczowniki (nazwa jest podobna, więc może łatwiej będzie to zapamiętać)
Przymiotne Rzeczowne
This is my carpet (To jest mój dywan) This carpet is mine (Ten dywan jest mój)
Your carpet is here (Wasz dywan jest tutaj) I didn't know that this carpet was yours (Nie wiedziałem, że ten dywan jest wasz)

Zaimki wskazujące

Jak sama nazwa wskazuje, zaimek wskazujący wskazuje na jakąś osobę, lub rzecz. Używamy odpowiedniego zaimka w zależności, czy opisywana rzecz znajduje się blisko, czy daleko, oraz w zalezności od liczby pojedyńczej/mnogiej tego rzeczownika.

Zaimek wskazujący Przykład
this This is mine. (To moje - wiemy co)
that Mary doesn't like that (Mary nie lubi tego - wiemy czego)
these My brother loves these (Mój brat kocha je - wiem co)
those My father has those (Mój tata ma je - wiemy co)

Zwróciliście pewnie uwagę, na dopisywane "wiem co" w przykładach. Zaimki w tych zdaniach nie znajdują się obok rzeczowników. Ich tam nie ma, bo są w domyśle. W sytuacji kiedy znajduje się rzeczownik, chcemy w zdaniu na niego konkretnie wskazać, to mówimy wtedy o przymiotniku wskazującym (I have these games - Nie nawidzę tych gier).

Zaimki zwrotne

Z nich korzystamy jeśli chcemy podkreślić, że dana czynność została wykonana samodzielnie. Do grupy zaimków zwrotnych należą: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves oraz themselves. Zaimek zwrotny pełni funkcję dopełnienia orzeczenia w zdaniu. Innymi słowy występuje po czasowniku, np:

  • I cut it myself - Sam obciąłem sobie włosy
  • He saw himself in the mirror - Widział siebie w lustrze

Zaimki pytające

Uzywamy gdy pytama o coś, lub o kogoś. Zwróćcie uwagę, że w zależności o kogo/co pytamy, a także od przypadku zależy jakiego wyrazu użyjemy.

Pytamy o osobę Pytamy o rzecz Pytamy o osobę i rzecz
Przypadek podmiotu Who is she? What are you doing? Which baseball team do you like?
Dopełniacz Whose book is it? After of what happened to Paul He won a gold medal, of which he was very proud

Jest jeszcze przypadek dopełnienia, gdzie np. pytając o osobę zamiast who powinno być whom. Powinno, ale tylko w oficjalnym angielskim. W praktyce tej formy już się raczej nie używa i zamiast wyrazu whom, dajemy właśnie who, np: Who did this?!

Zaimki względne

Używamy, by uniknąć niepotrzebnych powtórzeń. Odnosząc się do ludzi korzystamy z who, a do rzeczy i zwierząt - which. Często tłumacząc na polski, opisujemy np. jakąś osobę i w tym samym zdaniu po przecinku dodajemy słówko "która", po czym dopisujemy dalszą część zdania np. "To jest człowiek, który zjadł wszystkie ogórki". Albo inaczej. Mamy dwa zdania, które możemy połączyć w jedno, np.:

This is the dog. The dog bit me - This is a dog which bit me
That is the man. That man stole my wallet - That is the man who stole my wallet


Zaimki nieokreślone

Są to słówka, które można wykorzystać, by coś dopowiedzieć. W polskich znaczeniu mogą to być słowa jak jakiś, żaden, ktoś, coś itd.

some / any

Tu całe szczęście zasada jest prosta. Some używamy w zdaniach twierdzących, zaś any w pytaniach i przeczeniach. Jedynym wyjątkiem (a jakże!) jest sytuacja kiedy używamy wyrażenia Would you like.. - wówczas zamiast any, dajemy some, np. Would you like some coffee?

Would you like some tea? - Czy chciałbyś trochę herbaty?
Do you have any idea? - Masz jakiś pomysł?
I don't like any vegetables - Nie lubię żadnych warzyw
I have some questions for you - Mam trochę pytań do Ciebie

no / none

Nadają całemu zdaniu sens przeczący, a "no" to inaczej "not any". Pamiętać należy, że "no" wystepuje z rzeczownikiem, zaś none go zastępuje.

I want no mercy - Nie chcę żadnej litości
None of his children would help him - Żadne z jego dzieci mu nie pomoże

much / many / a little / a few

W tej kwestii odsyłam do artykułu dotyczącego rzeczowników, gdzie opisałem zasady i reguły stosowania tych zaimków z rzeczownikami.

each / every

Wystepują tylko z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.

Zaimek Znaczenie Użycie Przykład
each każdy z łącznie z rzeczownikiem lub zamiast Each girl got a book
every każdy, wszyscy tylko łącznie z rzeczownikiem I enjoyed every hour with you

each - każdy z
every - Żadne z jego dzieci mu nie pomoże

another, other

Zaimek Znaczenie Użycie Przykład
another jakiś inny Tylko z rzeczownikiem w l. poj. Give me another plate
other inny (np. ten drugi) Używamy z rzeczownikiem w l. poj i mn. Give me other plates

Artykuły powiązane