Naum.pl

Jak stosować rzeczowniki w języku angielskim?

2019-10-24

Tydzień temu zacząłem cykl artykułów związanych z gramatyką angielską (poprzednio było o przedimkach a / an / the). Są to absolute - póki co - podstawy, niemniej zależy mi, aby trafić tymi artykułami zarówno do początkujących, jak i z drugiej strony chcę sam sobie utrwalać wiedzę, która co jakiś czas mi z głowy znika ;)

Dziś tematek głównym będą rzeczowniki w języku angielskim.

Spis treści

Rzeczowniki angielskie

Rzeczownikami w języku angielskim są tak jak i w języku polskim wyrazy związane z miejscami, zwierzętami, osobami, czy po prostu z rzeczami:

a city - miasto
a dog - pies
a man - mężczyzna
a pen - długopis

Rodzaje rzeczownika

Często forma rzeczownika w rodzaju żeńskim i męskim jest taka sama ("a parent" - określa rodzica zarówno jako kobietę, jak i mężczyznę) i jest to tzw. rodzaj wspólny, ale są wyjątki:

a man / a woman - mężczyzna / kobieta
a husband / a wife - mąż / żona


W języku angielskim rodzaje rzeczowników określamy głównie przez płeć, lub jej brak. Jeśli więc rzeczownik jest płci męskiej, to jest rodzaju męskiego. Jeśli rzeczownik jest płci żeńskiej, to jest rodzaju żeńskiego, a jeśli rzeczowik nie ma płci, to jest po prostu rodzaju nijakiego (przedmioty).

Ale żeby nie było zbyt prosto, to pomimo, że zwierzęta mają różne płcie, to przeważnie w języku angielskim określa się, że są rodzaju nijakiego. Dotyczy to głównie zwierząt dzikich, nie znanych nam bliżej, bo jeśli mówimy o zwierzętach domowych, to już możemy określić ich rodzaj jako żeński/męski.

Są także wyjątki od tych reguł i chyba nie pozostaje nam nic innego, jak się tego po prostu nauczyć

a ship (statek) - rodzic żeński
an aircraft (samolot) - rodzic żeński
a car (samochód) - rodzic żeński lub nijaki

Wcześniej wspomniałem, że zwierzęta dzikie mają rodzaj nijaki. Jest jednak sposób by nadać rodzaj takiemu rzeczownikowi. Wystarczy przed rzeczownik dodać wyraz sugerujący płeć, np:

a wolf (wilk) - she-wolf, he-wolf

Liczba pojedyńcza i liczba mnoga

Zazwyczaj tworzymy liczbę mnogą dodając do rzeczownika w podstawowej formie odpowiednią końcówkę. Poniższa tabela powinna ułatwić zrozumienie do jakich wyrazów dodajemy jaką końcówkę, aby zmienić rzeczownik na liczbę mnogą:

Końcówki Przykład Kiedy stosować
s a book - books Forma podstawowa
a boy - boys Kiedy ostatnią literą jest y, zaś litera ją poprzedzająca jest samogłoską
es a bus - buses
a box - boxes
Kiedy rzeczownik kończy się na s, ss, x, sh, ch
ies a story - stories
a city - cities
Kiedy ostatnią literą w rzeczowniku jest y, a literą ją poprzedzającą nie jest samogłoska
ves a wife - wives
a knife - knives
Kiedy rzeczownik kończy się na f, bądź fe

Poza różnymi końcówkami, mamy też oczywiście przypadki nieregularne, których też po prostu wypada się nauczyć na pamięć:

a man - men
a mouce - mice
a sheep - sheep (taka sama forma! Nie ma tylko przedimka a)
a fish - fish
clothes - clothes (rzeczownik występujący tylko w liczbie mnogiej)

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Z tym często jest problem, bo są różnice między tym co możemy policzyć w jęzuku polskim, a tym co możemy policzyć w języku angielskim. Są oczywiście pewne reguły, ale niektóre mogą okazać się ciężkie do zapamiętania.

Należy pamiętać, że rzeczowniki policzalne mają liczbę mnogą i po prostu da się je policzyć (np. books, knives), zaś niepoliczalnych nie da się tak łatwo policzyć i przeważnie odnoszą się do czasu, pogody, uczuć, materiałów, pieniędzy, różnych artykułów spożywczych, np:

water - woda
juice - sok
flour - mąka
hate - nienawiść
money - pieniądze

Pamiętajmy, że przedimki a/an dodajemy tylko przez rzeczownikami policzalnymi, ale o tym było w poprzednim artykule o gramatyce angielskiej.

Ważne jest to, że w zależności czy mówimy o rzeczowniku policzalnym, czy niepoliczalnym, to zadajemy często inaczej pytania, np. How many (policzalne) i How much (niepoliczalne), ale różnic jest więcej:

Wyrażenie Przykład Wyrażenie Przykład
how many How many books do you have? how much How much water do you have?
a few I have a few pencils a little She has a little coffee

Zwróćmy uwagę, że much i many używamy w pytaniach i przeczeniach, natomiast w zdaniach twierdzących zamiast nich używamy wyrażenia a lot of:

I have much time - ŹLE
I have a lot of time - DOBRZE

Dopełniacz saksoński

Ostatnią kwestią, którą chciałbym dziś omówić, jest dopełniacz saksoński.

Z dopełniacza saksońskiego korzystamy, jeśli chcemy powiedzieć, że coś lub ktoś do kogoś należy, lub określa kim ktoś jest dla kogoś innego. Być może proste, być może zagmatwane, przykłady zobrazują to najlepiej:

Jim's cat is black - Kot Jima jest czarny
Steven's hands are bigger than mine - Dłonie Stevena są większe od moich

Zauważyliście z pewnością apostrof przed literą s. To on powoduje, że coś należy go kogoś. Są oczywiście pewne reguły i tak:

  • Kiedy rzeczownik jest w liczbie mnogiej, to dodajemy sam apostrof, np: The players' cloathes are bigger than mine.
  • Jeśli rzeczownik w liczbie mnogiej nie ma końcówki s, to wtedy ją dodajemy, np. Women's faces are pretty
  • Jeśli jedną rzecz posiada kilka osób (coś wspólnego), to s ddajemy do ostatniej osoby, np: Carry and Doug's house is small
  • Jeśli natomiast mówimy o kilku osobach, które mają różne rzeczy, to s dodajemy do każdej z tych osób, np. Carry's and Doug's pants have different size

Podsumowanie

To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to w jaki sposób opisuję gramatykę angielską przypadło Ci do gustu. Jeśli jednak nie wszystko jest dla Ciebie jasne, chciałbyś może więcej przykładów i masz ogólnie jakieś uwagi, wal śmiało. Jeśli jest coś do poprawy, to z korzyścią też dla mnie, bo artykuły będą wtedy po prostu lepsze, a sam wspomniałem kiedyś, że także zamierzam z nich korzystać. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, będę wdzięczny :)

Photo by William Krause on Unsplash