Naum.pl

Przysłówki angielskie - proste, złożone, stopniowanie

2020-02-17

Witaj, ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o gramatyce w języku angielskim.

Celem cyklu jest jak najlepsze wytłumaczenie zasad i reguł omawianego zagadnienia, a zależy mi na takim podejściu ponieważ te notatki i spisana wiedza przydadzą się również mnie jako, że angielski jest ze mną od lat, ale pewnych reguł zwyczajnie już nie pamiętam. Chcąc pomóc sobie, mam nadzieję, że pomogę również części z was. Artykuły z tej serii mogą być aktualizowane, jeśli uznam, że część opisów można wytłumaczyć w prostszy sposób, lub wiedza jest niekompletna.

Zasady i reguły stosowania przysłówków prostych, pochodnych i złożonych Photo by Pierre Bamin on Unsplash

Dziś zajmę się omówieniem przysłówków w języku angielskim.

Spis treści

Wprowadzenie do przysłówków w języku angielskim

Podobnie jak w języku polskim, przysłówki w języku angielskim odpowiadają na pytania: Jak? Gdzie? Kiedy? została wykonana jakaś czynność. Ważne żeby to zapamiętać, bowiem przysłówki określają czasowniki, a np. przymiotniki określają rzeczowniki, np:

Steven is a good guitarist - Steven jest dobrym gitarzystą (przymiotnik)
Steven plays well - Steven gra dobrze (przysłówek)

Przysłówki proste / pochodne / złożone

proste - enough, here, now, ofter, then
pochodne - badly, daily, nicely, slightly, slowly itp
złożone - everywhere, somehow, sometimes itd

Przysłówków prostych i złożonych powinniśmy się po prostu nauczyć. Pochodnych też, ale ważniejsze będzie tu zrozumienie jak powstają. A jeśli spojrzeliście na powyższą tabelkę, to pewnie zauważyliście różnicę. Końcówka -ly Dodajemy ją najczęściej do przymiotników, rzeczowników (ale także liczebników oraz imiesłowów) i już!

Czasami stworzenie w ten sposób przysłówka tworzy kompletnie inne słowo (w sensie znaczenia). Bo mamy np. przymiotnik near, który oznacza bliski, a po zmianie tego słowa na przysłówek - nearly - otrzymujemy w tłumaczniu "prawie".

Dodać należy, że niektóre przysłówki mają tę samą formę co przymiotniki: fast, hard, late, long, low, a to, czy słowo będzie przymiotnikiem, czy przysłówkiem będzie wynikało z kontekstu zdania:

This train is fast - przymiotnik
This is fast train - przysłówek

Stopniowanie przysłówków

Stopniowanie przebiega w dość prosty sposów. Te, które są jednosylabowe stopniujemy dodając przyrostek er lub est. Natomiast przysłówki zakończone na ly, a także inne wielosylabowe, stopniujemy poprzez dodanie przed nimi more lub most.

slow - He runs slow.
slower - He runs slower than me.
slowest - He is the slowest player in our team.

easy - This excercise is easy (przymiotnik)
easily - I finished this excercise easily
more easily - That excercise is more easily
most easily - The last excercise is most easily

Przysłówki częstotliwości

Korzystamy z nich kiedy chcemy powiedzieć jak często coś robimy. Takimi przysłówkami są: always, never, often, seldom, sometimes, usually itd. Występują przed czasownikiem głównym, ale stawia się po czasowniku te be (jeśli występuje) oraz po czasownikach posiłkowych (do, can, will).

He usually gets up early - On zwykle wstaje wcześnie
She always washes her hands before a dinner. - Ona zawsze myje ręce przed obiadem.
I will never give up! - Nigdy się nie poddam!

Przysłówki czasu

Jak łatwo się domyślić, są to przysłówki, które odpowiadają na pytanie kiedy (a także jak długo i jak często coś się odbywa). Nie odmieniamy ich. Poza samym ich zapamiętaniem, najważniesze czego musimy się nauczyć, to w którym miejscu powinniśmy je stawiać.

Odpowiedź na pytanie Przysłówki Miejsce w zdaniu
Kiedy last year, later, today, tomorrow, yesterday Na końcu
Jak długo all day, for a year, since 1994 Na końcu
Jak często always, never, often, rarely, seldom Przed czasownikiem głównym, po posiłkowym
Wyjątki frequently, generally, normally, occasionally, often, reguralry, sometimes, usually Na końcu, jak i po czasowniku głównym

Np.

I will call you today - Zadzwonię do Ciebie później.
I'm going to watch tv all day - Przez cały dzień zamierzam oglądać telewizję
He always plays video games at home - Zawsze gra w gry wideo w domu
I get up early sometimes - Czasami wstaję wcześnie
I sometimes get up early - Czasami wstaję wcześnie

Przysłówki miejsca

Zazwyczaj stawiamy je po czasowniku głównym, lub po dopełnieniu. Należą do nich: away, down, everywhere, here, in, nowhere, out, somewhere, there.

Artykuły powiązane