Naum.pl

Przymiotniki w języku angielskim - budowa i stopniowanie

2019-10-31

Witaj, ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o gramatyce w języku angielskim.

Celem cyklu jest jak najlepsze wytłumaczenie zasad i reguł omawianego zagadnienia, a zależy mi na takim podejściu ponieważ te notatki i spisana wiedza przydadzą się również mnie jako, że angielski jest ze mną od lat, ale pewnych reguł zwyczajnie już nie pamiętam. Chcąc pomóc sobie, mam nadzieję, że pomogę również części z was. Artykuły z tej serii mogą być aktualizowane, jeśli uznam, że część opisów można wytłumaczyć w prostszy sposób, lub wiedza jest niekompletna.

Dziś zajmę się omówieniem przymiotników w języku angielskim.

Spis treści

Wprowadzenie do przymiotników w języku angielskim

Przymiotniki są to wyrazy, które stawiamy przed rzeczownikami, a które bliżej go określają.

big window - wielkie okno
pretty face - ładna twarz


Przymiotnik często pojawia się także po czasowniku "be", np.:

He is english - On jest anglikiem
His hands are cold - Jego dłonie są zimne


Możemy używać więcej przymiotników niż jeden obok siebie, czym często lepiej opisujemy dany rzeczownik, np.:

It's a beautiful little cat - To śliczny, mały kotek


Jak widzimy w powyższych przykładach, nigdzie nie zastosowaliśmy and między przymiotnikami.

Budowa przymiotników

Przymiotniki mogą być: proste, pochodne lub złożone:

Proste Pochodne Złożone
small (mały) useful (użyteczny) dark-green (ciemnozielony)
big (duży) incorrect (niepoprawny) fair-haired (jasnowłosy)
white (biały) comfortable (wygodny) right-handed (praworęczny)

Jeśli chodzi o przymiotniki pochodne, to są pewne reguły, których możemy używać tworząc je. Musimy pamiętać, że aby przymiotnik był pochodnym, musi pochodzić od formy podstawowej wyrazu i do tego zawierać jeden z poniższych przyrostków:

Przyrostek Przykład
able, ble She is sitting on comfortable sofa
al He walks in Central Park
en He often works
ful His hammer is very useful.
less My doctor is useless
ous Fire in the forest? It's dangerous!
y My wife is awesome. I'm lucky guy!

Rodzaje przymiotników

Tu sprawa jest dość prosta. Zarówno w rodzaju męskim, jak i żeńskim forma przymiotnika jest taka sama. Tak samo powiemy: "a tall man", jak i "a tall woman". Nie ma znaczenia, czy rzeczownik jest w liczbie pojedyńczeń, czy mnogiej. Przymiotnik będzie taki sam. (a yellow rose / green roses).

Stopniowanie przyiotników

Standarowo stopniowi wyższemu dodajemy na końcu er (small -> smaller). Jest jednak kilka zasad, o których musimy pamiętać:

Przymiotnik składa się z min 3 sylab - Nie dodajemy er. Przed przymiotnik zamiast tego stawiamy more, np.: English is difficult, but Chinese is more difficult.
Przymiotnik skłąda się z 2 sylab i kończy się na er, le, ow, y - Dodajemy na koniec końcówkę er, np.: clever -> cleverer, simple -> Simpler itd
Przymiotnik skłąda się z 2 sylab bez powyższych końcówek - Dodajemy more (stupid -> more stupid)


Powyższa tabela dotyczy stownia wyższego, a jak jest z najwyższym? Z reguły aby stworzyć formę najwyższą przymiotnika, musimy dodać do tego przymiotnika końcówkę -est, zaś przed przymiotnikiem użyć przedimka "the":

good -> better -> the best. Dobry -> Lepszy -> Najlepszy


Zwróć uwagę na to, że w powyższym przykładzie forma prosta przymiotnika jest zupełnia inna od pozostałych form. Są to formy nieregularne, których po prostu musimy się nauczyć na pamięć. Ostatnim wyjątkiem, o którym warto wspomnieć jest to, że jeśli przymiotnik jest wielosylabowy, to jego formę najwyższą tworzymy dodająć przed nim the most (the most expensive).

Przymiotniki dzierżawcze

Używamy ich kiedy chcemy powiedzieć, że jakaś przecz należy do kogoś, lub chcemy określić, że ktoś jest kimś dla kogoś. Może trochę zagmatwane, prościej będzie skorzystać z przykładów:

Przymiotnik dzierżawczy Przykład
my This is my dog
your Is this your car?
his His cat is black
her Her lips are bigger than mine
its I have a new bike. Its photo is here
our Our children have nice bicycles
your Put your hands on your desks!
their Their names are Mike and Molluy

Jak zmienić przymiotnik na rzeczownik?

Banalnie. Wystarczy przed przymiotnik postawić przedimek, np. stupid (głupi) -> a stupid (głupek)

Tyle na dziś :). Dajcie znać, czy taka forma teorii jest dla was zjadlina, czy czegoś wam tu brakuje. To dla mnie bardzo ważne, bo chcę aby te artykuły gramatyczne były jak najbardziej przydatne dla was, ale i dla mnie również :).

Artykuły powiązane

Photo by Pierre Bamin on Unsplash