Naum.pl

Liczebniki angielskie - liczebniki główne, porządkowe i inne

2019-12-16

Witaj, ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o gramatyce w języku angielskim.

Celem cyklu jest jak najlepsze wytłumaczenie zasad i reguł omawianego zagadnienia, a zależy mi na takim podejściu ponieważ te notatki i spisana wiedza przydadzą się również mnie jako, że angielski jest ze mną od lat, ale pewnych reguł zwyczajnie już nie pamiętam. Chcąc pomóc sobie, mam nadzieję, że pomogę również części z was. Artykuły z tej serii mogą być aktualizowane, jeśli uznam, że część opisów można wytłumaczyć w prostszy sposób, lub wiedza jest niekompletna.

Artykuł wyjaśnia zasady i reguły stosowania liczebników w języku angielskim. Photo by Pierre Bamin on Unsplash

Dziś zajmę się omówieniem liczebników w języku angielskim.

Spis treści

Wprowadzenie do liczebników w języku angielskim

Najważniejszy w liczebnikach jest ich podział na: liczebniki główne i porządkowe.

Liczebniki główne

Liczebniki główne oznaczają przedmioty.

0 zero 17 seventeen
1 one 18 eighteen
2 two 19 nineteen
3 three 20 twenty
4 four 21 twenty one
5 five 30 thirty
6 six 40 forty
7 seven 50 fifty
8 eight 60 sixty
9 nine 70 seventy
10 ten 80 eighty
11 eleven 90 ninety
12 twelve 100 one hundred
13 thirteen 101 one hundred and one
14 fourteen 200 two hundred
15 fifteen 1000 a thousand
16 sixteen 10000 ten thousand

W powyższej tabelce zwróć uwagę na końcówki. Zasada jest taka, że:

  • od 1 do 12 mamy odrębne słowa
  • od 13 do 19 do liczb dodajemy końcówkę -teen
  • przy dziesiątkach dodajemy na koniec -ty
  • przed hundred, thousand i milion dodajemy -a, lub inny liczebnik główny
  • między liczebnikami setek, a dziesiątek dodajemy -and

Liczebniki porządkowe

Tak jak liczebniki główne oznaczają przedmioty, tak liczebniki porządkowe oznaczają kolejność tych przedmiotów.

1st the first 18th the eighteenth
2nd the second 19th the nineteenth
3rd the third 20th the twentieth
4th the fourth 21st the twenty first
5th the fifth 30th the thirtieth
6th the sixth 40th the fortieth
7th the seventh 50th the fiftieth
8th the eighth 60th the sixtieth
9th the ninth 70th the seventieth
10th the tenth 80th the eightieth
11th the eleventh 90th the ninetieth
12th the twelfth 100th the hundredth
13th the thirteenth 101st the hundred and first
14th the fourteenth 200th two hundredth
15th the fifteenth 1000th the thousandth
16th the sixteenth 1001st the thousand and first
17th the seventeenth 10000th ten thousandth

Tu też jest kilka zasad, o których powinniśmy pamiętać:

  • każdy liczebnik porządkowy zaczyna się od przedimka -the
  • każdy kończy się końcówką -th, za wyjątkiem 1st, 2nd, 3rd oraz liczebników zawierających w sobie na końcu te cyfry, np. 21st.
  • dziesiątki tworzy ię z liczebników głównych, zmieniając końcówkę -ty na -tie, i dodając potem -th (forty - the fortieth)

Daty i godziny

Przy datach najpierw podaje się liczbę setek, potem dziesiątek i jednostek, natomiast przy godzinach używamy tylko liczebników głównych.

1749 - seventeen forty nine
2019 - twenty nineteen

Przy godzinach warto jest pamiętać, że ważne jest ile minut jest podanych w danej godzinie. Jeśli w przedziale od 1 do 30, to piszemy ile minut jest po wskazanej godzinie, natomiast jeśli minut jest z przedziału od 31 do 59, wówczas piszemy ile minut pozostało do kolejnej godziny, np:

09:31 - twenty nine minutes to ten
16:14 - fourteen minutes past sixteen

Ułamki

Tu mależy pamiętać, że w ułamkach licznik jest liczebnikiem głównym, zaś mianownik porządkowym i tylko tyle. W ułamkach dziesiętnych dodajemy słówko point rozdzielające liczby, np. 3.64 - three point sixty four.

Artykuły powiązane