Naum.pl

nauka języków

12.16.2019

Liczebniki angielskie - liczebniki główne, porządkowe i inne

Artykuł wyjaśnia zasady i reguły stosowania liczebników głównych i porządkowych (także w datach, godzinach i ułamkach).
nauka języków